Uzaktan Öğretim Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programı