ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 

UZAKTAN ÖĞRETİM AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BELGESİ

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin misyonu; Uzaktan Eğitim alanında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek uzaktan eğitim ile sunulan program ve dersler oluşturmak, bu alanda yeni projelerde atılım yapmak ve sunmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık bir birey olma yönünde öğrencilerimize sorunsuz bir eğitim ortamı hazırlamaktır. Bu misyon doğrultusunda merkezimiz, uzaktan öğretim süreçlerindeki tüm faaliyetlerde evrensel standartları göz önünde bulundurarak, etik davranışları ve akademik dürüstlük ilkelerini öncelik kabul etmekte ve bunları kurumsal değerler olarak benimsemektedir.

Akademik Dürüstlük

              Akademik dürüstlük; eğitim, araştırma başta olmak üzere tüm bilimsel faaliyetlerdeki karar verme ve uygulama süreçlerinde etik kurallara, mesleki ilkelere, evrensel standartlara ve değerler sistemine uyum sağlama olarak ifade edilmektedir. Bunun yanında akademik dürüstlük, yapılan tüm çalışmalarda özgün olmayı ve diğer kişilere ait bulgu ve görüşleri paylaşırken kaynak göstermeyi de içerir. Ayrıca bireyin eğitim ve öğretim hayatı süresince, tüm akademik faaliyetlerindeki (ders, araştırma, sınav, yayın vb.) çalışmalarının bireysel emeği ve ürünü olması beklenmektedir.

Akademik Dürüstlük İhlalleri

  • İntihal (Aşırma) yapmak, (İntihal: Diğer kaynaklardan alınan çalışmaları / fikirleri doğru bir şekilde bildirmeksizin sunmak.)
  • Kopya vermek - çekmek,
  • Kaynak göstermeden bir çalışmadan faydalanmak,
  • Gerçekte olmayan kaynakları kaynak göstermek,
  • Başka bir kişinin yerine çalışma yapmak, sınava girmek ya da bu durumlara izin vermek,
  • Haksız avantaj sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
  • Sahte evrak düzenlemek ve kullanmak.

 

Akademik Dürüstlük İlkeleri

COMUZEM üzerinden eğitim – öğretim faaliyetlerine katılan tüm öğrenciler, akademik ve idari personel aşağıdaki ilkelere uymayı kabul ederler.

1. Hazırladıkları ödev/araştırma raporları ve katıldıkları çevrimiçi sınavlar başta olmak üzere hiçbir akademik faaliyetlerinde intihal yapmazlar
2. Kaynak göstermeden, bire bir alıntı yapmazlar
3. Herhangi bir kaynaktan (yazılı, basılı ya da internet) kopyala-yapıştır yoluyla bilgi almazlar.
4. Yanlış ya da var olmayan kaynak göstermek gibi yanıltıcı eylemler gerçekleştirmezler.
5. Öğrenciler, öğretim süreçlerinde öğretim elemanlarının kendilerine bireysel ve grup olarak verdikleri görevleri yerine getirirler
6. Katıldıkları çevrimiçi sınavlarda kopya çekmezler ya da başkalarına kopya vermezler.
7. Çevrimiçi sınavlarda kopya alışverişi yapabilmek adına diğer kişilerle iletişim kanallarını kullanmazlar.
8. Çevrimiçi sınavlarda internet kaynaklarından kopyala – yapıştır yöntemi ile bilgi almazlar. 
9. Çevrimiçi sınavlardaki soruların ya da yanıtların ekran görüntüsünü almazlar.
10. Çevrimiçi sınavlarda kendileri yerine başka birilerine sınavı uygulatmazlar
11. Çevrimiçi sınavlarda başkalarına yerine sınavı uygulamazlar
12. Ödev, araştırma ya da sınavlarda belirtilen yönerge ve kurallara uyarlar.
13. Eşzamanlı derslerin kayıtlarını veya bunların ekran görüntülerini almaz ve bunları başka platformlarda kullanmazlar.
14. Eşzamanlı derslerde diğer katılımcıları rahatsız edici ve ders akışını engelleyici hareketlerde (hakaret, sabotaj vb.) bulunmazlar.
15. Uzaktan eğitim sisteminde paylaşılan kaynak ve materyalleri sahibinin adını değiştirerek başka platformlarda kullanmazlar.
16. Haksız avantaj sağlayacak faaliyetlerde bulunmazlar.
17. Sahte evrak düzenlemez ve kullanmazlar.
18. Tüm katılımcılar (öğretim elemanı, öğrenci) diğer kişilerle iletişim kurarken akademik saygınlığa riayet ederler ve nezaket kurallarına uyarlar.
19. Tüm katılımcılar (öğretim elemanı, öğrenci) diğer kişilerin onurunu zedeleyecek, meslek veya üniversiteden soğutacak tutum, söylem ve tavırlardan kaçınırlar.

Uzaktan Öğretim Akademik Dürüstlük Belgesi; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Kaynak: