Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtımı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Bilim Dalı, bireylerin kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki yönden gelişmelerine yardımcı olabilecek, onlara yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunabilecek bilgi ve becerilerle donanmış, uzman meslek elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda tezsiz yüksek lisans öğretimi süresince öğrencilerin, pek çok konuda bilimsel araştırma yaparak güncel bilgilere erişmesi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini arttırması için fırsatlar elde etmesi mümkündür. Programda yer alan pek çok seçmeli dersle öğrencilerin, ilgilerini çeken konulara odaklanabilmeleri, ülke ve dünya ölçeğinde araştırmaları ve projeleri inceleyerek bilimsel gelişime katkı sağlamaları hedeflenmektedir.  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzaktan tezsiz yüksek lisansa başvuru koşulları içinde, adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans derecesine sahip olmaları aranmaktadır. Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınarak 100’lük sistem çerçevesinde mezuniyet not ortalamalarına göre adaylar sıralanmakta ve en yüksek puana sahip adaylar arasından kontenjana uygun olarak öğrenciler kayıt hakkı kazanabilmektedirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzaktan tezsiz yüksek lisans programında öğrenciler her dönem 30 AKTS olmak üzere iki dönemde toplam 60 AKTS ders almak zorundadırlar. İlk dönem açılan Araştırma Yöntemleri dersi ve takip eden dönemde ise Dönem Projesi dersleri zorunludur. Dönem projelerini ve diğer dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, programdan mezun olmaya hak kazanmaktadırlar.