Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezsiz Uzaktan Öğretim Programlarının 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonu Sınavları (Final) 18.08.2022 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda verilen yetkiye dayanarak 14.09.2022 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı ve Üniversitemiz Senatosunun 26.10.2023 tarih ve 18/26 sayılı kararı gereği, Akademik takvimde belirlenen 20.01.2024 Cumartesi günü Turizm Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dersliklerinde Merkezi Sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. Yarıyıl Sonu Sınavları (Final) sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde planlanmıştır. Sabah oturumu 10:30 başlayacak 13:00'da sona erecek ve iki oturum arasında 30 dakika ara verilecektir. Öğleden sonra oturumu ise 13:30'da başlayarak 16:00'da tamamlanacaktır.