Kent ve Siyaset

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtımı

Programın amacı; öğrencimizin içinde bulunduğumuz teknoloji çağının sağladığı etkileşim ortamları aracılığı ile internet üzerinden gerekli eğitimleri alarak; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Kent ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans programı özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Bu program mezunları formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde şef, müdür yardımcısı, müdür vb. gibi alanlarda istihdam edilecek niteliklere sahip olmaktadır.

Kent ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans programıyla, öğrenciler; kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları,  kamu siyasi süreçleri, hukuk bilimleri ve kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme, kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgilerle bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme,  kamu yönetimi ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayımlayabilme, kamu yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk olarak çözüm üretebilme, kamu yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme ve kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme yetisine kavuşacaklardır.