UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ADI

ANABİLİM DALI

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Finans ve Bankacılık

 Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

 Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

İktisat

 İktisat Anabilim Dalı

İşletme Yöneticiliği

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Kent ve Siyaset

 Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Maliye

 Maliye Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi

 Temel Eğitim Anabilim Dalı

Turist Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı